A jóga eredete Jóga gyakorlatok Jóga gyakorlatok Minden élőlény alapvető problémája a túlélés az ellenséges világban. Számtalan generációval ezelőtt a kelet nyüzsgő társadalmában, ahol az emberek az éhség, a betegségek, az árvizek, az ellenséges támadások és az istenek bosszújának örökös fenyegetésében éltek, jelent meg a jóga, a fizikai és mentális nyugalom elérésének rendszere, módszere az ellenséges, szörnyű körülmények közepette. Az ember lényegében alig változott a történelem során. A jóga filozófiája és gyakorlata az indoárják számára lehetővé tette, hogy túléljék a kor megpróbáltatásait, és a modem nyugati világ emberei számára is lehetővé teszi, hogy a hidegháború, a hidrogénbomba, a rakéták, az ellenrakéták és más veszélyek ellenére is megelégedést és védelmet érezzenek a gyorsan változó világban. A jóga gyakorlatának kezdeteit feltárni igyekvő tudósok azt találták, hogy elvei egészen az írás megjelenéséig jól nyomon követhetőek. Sok jógáról szóló könyvet találunk a szanszkritul, India ősi szent nyelvén írt kéziratai között. Még ezek is a távoli múltra utalnak, melynek során a jóga titkai nemzedékről nemzedékre, szájról szájra hagyományozódtak. A jógának csupán az indiai formája közismert Amerikában és Európában, azonban szilárd, hiteles történelmi bizonyítékok vannak arra, hogy az egyiptomiak és a kínaiak is ismerték, sőt a zsidó esszénusok között is éltek olyan szerzetes közösségek, amelyek gyakorolták a jógát. Talán a holt-tengeri tekercsek legutóbbi felfedezése felfedi majd e filozófia néhány titkát, ami a múlt ködébe veszett. A jóga eredetéről ritkán beszélünk, ezért álljon itt pár sor erről is: a jóga (yoga) szanszkritül egyfajta keleti bölcselet, Indiában fejlődött ki (innen szármaik a hinduizmus és a buddhizmus is.) Már 6-7 ezer éves, az Indus-völgyénél talált romok közül is előkerültek jógára utaló leletek, méghozzá meditáló jógik képei. Kutatók egy része a Kr.e 1200 és 1500 közötti időkre teszi a jóga kialakulását, melyre az utalásokat a Rig-Védában vélik felfedezni. (2. kép) Mások az első írott emléknek a témában a Patanjalit tekintik, ez egy Kr.e 4. században élt indiai bölcs szutráit tartalmazza, minden jógakönyv erre network.hu alapozódik. Az alapokat, a jóga elméletét és céljait kifejtik részletesen az Upanisadokban (Vedanta). A jóga szó a szanszkrit 'judzs' szóból származik, melynek jelentése: összeköt, egyesít, igába fog. Az egyéni és az univerzális lélek egyesítésére utal. A jóga művelője eredetileg a jógi. Célja tehát a testi és szellemi erők felébresztése, egyesítése. Rengeteg vállfaja ismert, Indián kívül a nyugati civilizációkban vált népszerűvé először, és elég későn, mindössze a 20.században, szintén sokféle változatban.